Mamy na stronie: 30552 materiałów

"Ostatnia Olimpiada" Aleksandra Krawczuka - Streszczenie książki

„Nadchodził kres olimpiady, a z nimi i świata antycznego” pisze Aleksander Krawczuk


w swej książce „Ostatnia Olimpiada”. Bada on zmiany, jakie nastały wraz z rodzeniem się chrześcijaństwa, wraz z ustaniem igrzysk olimpijskich(w czasie ostatniej olimpiady).


Termin olimpiada początkowo oznaczał czteroletni okres między igrzyskami. Później zaczęto go także używać także dla określenia samych igrzysk. Igrzyska odbywały się w Olimpii ku czci Zeusa. Ich początek datuje się na rok 776 p.n.e. Data ustania olimpiad nie jest znana. Większość historyków uważa, że wydarzenie to miało miejsce za panowania Teodezjusza. W czasie wystawiania wyścigów rydwanów w Mediolanie- 17 stycznia 395 r. cesarz nagle zmarł. Zgodnie z jego wolą cesarstwo podzielono na dwie części miedzy jego synów Olibriusza i Probinusa.


Autor nie zastanawia się jedynie nad tym, kiedy zaniechano wystawiania igrzysk, ale także nad przyczyną tego zdarzenia. Jak wiemy Teodozjusz w roku 380 ogłosił chrześcijaństwo religią panującą. Prowadził on politykę antypogańską niszcząc kulty niechrześcijańskie. Można, więc przypuszczać, że wydał on także ustawę zabraniającą wystawiania igrzysk, organizowanych przecież ku czci Zeusa. To, że przestano wystawiać olimpiady wraz z rozwojem chrześcijaństwa jest całkiem prawdopodobne. Dowodzić mogą tego różne uchwały synodów, ustawy zabraniające uczestnictwa w igrzyskach czy też wykluczanie ze wspólnoty Kościoła np....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT