Mamy na stronie: 30552 materiałów

panowaniebatorykonfliktpolskakról

Panowanie Stefana Batorego

Stefan Batory – objął tron po Henryku Walezym. Pod wieloma względami był jego przeciwieństwem. Na tron Batorego wyniosły głosy szlachty. 15 grudnia 1575 r. okrzyknęła królem Annę Jagiellonkę „nada-jąc” jej za małżonka siedmiogrodzkiego księcia. Za Stefanem ożywioną agitację prowadzili arianie. Ponieważ agenci Batorego należeli do grona zwalczającego znienawidzonych przez Kościół w Polsce antytrinitarzy. Również popierający Batorego marszałek izby poselskiej Mikołaj Sie-nicki walczył z antytrinitarzami.
Na początku panowała prawie idylla. Szlachcie podobało się rycer-skie nastawienie króla, ale również to, iż król prowadził z powszechnie nie lubianymi Habsburgami walki. Więzili go oni również przez 3 lata w Wiedniu. Batory podczas panowania od maja 1571 r. w Siedmiogrodzie również tam toczył ciężkie walki z Kasprem Bekieszem. O mało, co nie doszłoby w Polsce do wojny domowej, gdyż trzy dni przed elekcją Bato-rego prymas Jakub Uchański ogłosił królem Polski cesarza Maksymilia-na – odbyło się to przy poparciu szlachty litewskiej. Jednak rychła śmierć Maksymiliana zażegnała groźbę wojny domowej.
Znaczną część panowania Stefana Batorego wypełniał zbrojny kon-flikt Z Moskwa., Stało się tak, dlatego, że król uważał, że droga do zjed-noczenia Węgier wiedzie przez Moskwę, ale i dlatego, że Iwan IV Groź-ny dążył do zaboru Inflant oraz przyłączenia ziem białoruskich należą-cych do Wielkiego księstwa...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT