Mamy na stronie: 30552 materiałów

politykapróbahegemonianiemcyrządy

Polityka ustępstw próbą ratowania pokoju po 1933 roku

W pracy tej ukaże przede wszystkim wzrost hegemonii Niemiec w Euro-pie przy jednoczesnej uległości państw zachodnich . Adolf Hitler zostając kanclerzem Niemiec 30 I 1933 roku bardzo szybko zabrał się do pracy na no-wym stanowisku urzędniczym – zaczął wprowadzać swój nowy porządek . Na początku zlikwidowano wszystkie partie polityczne w Niemczech oprócz NSDAP, utworzono obóz koncentracyjny w Dachau dla przeciwników politycz-nych hitleryzmu. Już w kwietniu tegoż roku powołano tajną policję państwową – Gestapo, która swoim zasięgiem objęła wszystkie kraje związkowe w 1936 roku . Żaden z dyplomatów zachodnich nie przewidywał wówczas że ten czło-wiek drogą szantażu , łamaniem nagminnie umów traktatu wersalskiego dopro-wadził do konfliktu zbrojnego na skalę ogólnoświatową .Wszystko to stało się , że dyplomacja zachodnich państw dbała o własne interesy i była krótkowzrocz-na . Niemcy już w 1933 roku 19 X wystąpiły z Ligi Narodów tłumacząc się „ nie możnością uznania przez wszystkie państwa równouprawnienia Niemiec w dziedzinie zbrojeń” – minister MSZ. von Neuvath.
Dyplomaci państw zachodnich dążyli do nie zaogniania sytuacji za wszel-ką cenę , uważali że Niemcy wcześniej czy później wrócą na konferencję do Genewy .
W XI 1933 roku wszystkie miejsca w Reichtagu zajęli hitlerowcy . W I 1934 roku Niemcy podpisały deklarację o nieagresji z Polską na 10 lat łudząc o pokojowych zamiarach państwo polskie i...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT