Mamy na stronie: 30552 materiałów

wrzesień1939wojnaklęskaporażka

Polska była słabo przygotowana do wojny

   Polska była słabo przygotowana do wojny, cho¬ciaż ożywiła się jej gospodarka, rozbudowano przemysł, powstawały nowe zakłady produkujące nowoczesną broń. Nie mieliśmy również pew-nych sojuszników. Wprawdzie od 1921 roku obowiązy¬wał sojusz wojskowy z Francją ale nie uzgodniono żadnych planów wojennych. W końcu 1939 roku Polska zawarła układ z Anglią i na-ród polski był całkowicie pewien, że w razie potrzeby, uzyska pomoc militarną.
   Bezpieczeństwo polskich granic zachodnich zo¬stało zagrożone, mimo iż w 1934 Polska podpi¬sała z Niemcami pakt o nieagresji na dziewięć lat. Sąsiad zachodni gwarantował nam pokój, a jed¬nak nie można było wierzyć Hitlerowi ( w kilka lat później złamał umowy międzynarodowe ).
  Polska miała też taki układ z ZSRR, zawarty w 1932 roku na trzy lata, a następnie w 1934 roku na dziewięć lat.
   Hitler w tym czasie przygotowywał się do wojny i wcale mu nie zależało na drobnych ustęp-stwach terytorialnych. Ten błahy powód miał usprawie¬dliwić kroki wojenne. Chciał podbić całą Polskę, później ZSRR aby uzyskać ”przestrzeń życiową” dla narodu niemieckiego.
  Kiedy po klęsce Niemiec w II - giej wojnie świa¬towej zdobyto tajne dokumenty,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT