Mamy na stronie: 30552 materiałów

Postanowienia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja - ustawa zasadnicza uchwalona w 1791 przez Sejm Czteroletni pod nazwą Ustawa rządowa . Pierwsza w Europie , a druga na świecie ( po konstytucji Stanów Zjednoczonych ) ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywatelskie . Konstytucja 3 maja wprowadziła pojęcie narodu , obejmujące także     ( poza szlachtą ) mieszczan i chłopów , jak również termin „ obywatel ” , przez których rozumiano wszystkich mieszkańców kraju .
 Redagowanie Konstytucji przebiegało w tajemnicy . Jej projekt znała stosunkowo nieliczna grupa posłów . Rozpoczęcie wyznaczonej na 3 maja sesji było starannie przygotowane . Wbrew regulaminowi obrad , nie zapoznano izby poselskiej z projektem nowej ustawy w obawie , żeby posłowie przeciwni reformom nie odrzucili ustawy . Wykorzystano fakt , że w Warszawie przebywało z 359 posłów tylko 182 ( w tym większość popierających reformy ) i złożono projekt nowej ustawy w sejmie . Wojsko stanęło pod bronią . Plac Zamkowy wypełniły tłumy mieszczan . W sali sejmowej galerie dla publiczności wypełnili zwolennicy Konstytucji . Opozycja była zdezorientowana i onieśmielona . Król Stanisław August Poniatowski oświadczył , iż wobec groźby nowego rozbioru Polski widzi jedyny ratunek w przyjęciu Ustawy rządowej . Projekt odczytano i poddano pod dyskusję . Izba przyjęła ustawę , po czym wśród radosnej manifestacji mieszkańców Warszawy odbyło się uroczyste...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: