Mamy na stronie: 30552 materiałów

cesarstworzympowstanieupadekhistoria

Powstanie i upadek Cesarstwa Rzymskiego

Kiedy zburzona została Troja,krewny poległego króla,Eneasz,zebrał wokół

siebie resztki hufców trojańskich i wyruszył na poszukiwanie nowej sie-

dziby.Wróżba,jaką otrzymał od bogów głosiła,że został wybrany,aby w dale-

kiej Italii założyć nową Troję.Nie od razu jednak Eneasz odnalazł drogę

do ziemi obiecanej.Burza zniosła jego statki ku północnemu przylądkowi

Afryki,gdzie niedługo wcześniej królowa fenicjan ,Dydona,założyła potężne

miasto - Kartaginę.Tu uprzejmie przyjęła wędrowca i wszystko wskazywało

na to,iż rycerz trojański poślubi Dydonę.Jednak sen proroczy nieustannie

przypominał mu o jego posłannictwie.Opuścił więc Kartaginę,a Dydona nie

mogąc znieść rozłąki spaliła się na stosie i umarła z modlitwą,by z jej

popiołów powstał mściciel jej wzgardzonej miłości.

Eneasz płynął dalej i po wielu przygodach dotarł do miejsca,gdzie rzeka

Tyber,przepływając przez jałowe pola,wpada do morza.Krainą tą rządził

niejaki Latinus.Miał on córkę Lawinię do której wdzięczył się król są-

siedniego narodu Rutulów.Król Latinus wtajemniczony w zamiary bogów wie-

dział o posłannictwie swego gościa,dlatego bardzo na ręke było mu po-

większenie majątku poprzez wydanie córki za Eneasza.Niebawem wybuchła

wojna o kobietę z której zwycięsko wyszedł trojański rycerz.Poślubił La-

winię i założył w pobliżu miasto,które na cześć królowej nazwał Lawinium.

Tu minęło kilka pokoleń z...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT