Mamy na stronie: 30552 materiałów

Problematyka państwowej przynależności Lubaczowa w 1918 r.

Każdy wiek wpisuje się w charakterystyczny sposób w dzieje państw, narodów oraz społeczeństw.
Komplikująca się w latach 1912 – 1914 sytuacja polityczna w Europie, a zwłaszcza na Bałkanach, gdzie krzyżowały się interesy dwóch zaborców Polski: Rosji i Austrii, obudziły w Polakach nadzieje na konflikt zbrojny między owymi państwami. Zdawano sobie sprawę, że stworzy on okazję do podjęcia nowych prób na rzecz powrotu Polski na mapę starego kontynentu. Odrodzona Rzeczpospolita natknęła się na trudny problem granic. Ponad 123 lata zaborów zmieniły wiele. Ogromny wpływ na późniejsze kształtowanie się granic państwa polskiego odegrały lokalne społeczności, które dzięki zaangażowaniu w los ojczyzny w znacznym stopniu przyczyniły się do powstania niepodległej i demokratycznej drugiej Rzeczpospolitej.
Klęska Austro-Węgier podczas I wojny światowej stawiała przed ludnością Lubaczowa szansę na przyłączenie miejscowości do państwa polskiego.
W przededniu wybuchu wojny światowej Lubaczów zamieszkiwało 6729 mieszkańców z czego 1729 obrządku rzymskokatolickiego, 2689 greko- katolickiego i 2278 izraelitów. Owe zróżnicowanie religijne, tym samym narodowościowe spowodowało powstanie sporów co do państwowej przynależności Lubaczowa do Polski bądź też Ukrainy, które doprowadziły do konfliktów zbrojnych w końcu 1918 r.
Duch patriotyczny Lubaczowian nie był obcy przedwojennej polskiej części społeczeństwa. Czar przeszłego...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT