Mamy na stronie: 30552 materiałów

Przebieg kształtowania się demokracji ateńskiej

1.Okres przed reformami demokratycznymi - system oligarchiczny
Aby zrozumieć potrzebę wprowadzenia ustroju demokratycznego i jego genezę, należy krótko przedstawić ustrój wcześniejszy. Jego wady bowiem zmuszały do poszukiwania doskonalszych metod rządzenia państwem.
Już sama nazwa systemu oligarchicznego wskazuje na jego charakter. Słowo oligarchia wywodzi się bowiem od dwóch greckich słów: oligoi - niewielu i arche - władza. Myślę, że definicja zawarta w "Słowniku kultury antycznej" dosyć dokładnie opisuje cechy tego ustroju. Cytuję: "Oligarchia - ustrój, w którym sprawowanie władzy, wiążące się z dostępem do urzędów, należy do najbogatszych obywateli, podczas gdy pozostała część społeczeństwa korzysta z biernych praw obywatelskich. Interesy oligarchii reprezentowała rada skupiająca w swym ręku polityczną władzę, mimo że formalnie ostateczna decyzja należała od zgromadzenia ludowego. Ustrój oligarchiczny pojawia się w Grecji w VII/VI w. p.n.e., gdy rozpoczyna się rozkład instytucji rodowych, a rozwój handlu prowadzi do pojawienia się warstwy ludzi bogatych, kupców i rzemieślników, nie należących do rodów arystokratycznych i tym samym odsuniętych od władzy politycznej. Grupa ta przy poparciu zrujnowanych drobnych posiadaczy atakuje arystokrację monopolizującą władzę i zmusza ją do zmiany kryterium przynależności do warstwy rządzącej; pochodzenie zostało zastąpione majątkiem."
Możemy wyróżnić dwie główne...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT