Mamy na stronie: 30552 materiałów

najazdchmielnickiuniaszwecjaofensywa

Przebieg Najazdu Szwedzkiego 1655-1660

W takiej sytuacji spada na Polskę najazd szwedzki 1655-60.

Wobec najzdu szwedzkiego Rosjanie zawiesili działania wojenne przeciw Polsce, a nawet obiecali pomoc wojskową przeciw Szwedom.

Chmielnicki przyłączył się do Szwedów i w 1657 nawet porozumiał się ze Szwecją i Siedmiogrodem w sprawie rozbioru RP i założenia niezależnegp pań. na Ukrainie.Układ ten nie doszedł do skutku, bo Polacy poradzili sobie i ze Szwecją i z Siedmiogrodem, natomiast następca Chmielnickiego - Jan Wyhowski, doprowadził do ugody z Polską podpisując tzw. unię w Hadziaczu w 1658 - woj. kijowskie, bracławskie i czernihowskie miały tworzyć Wielkie Księstwo Ruskie.Starszyzna kozacka otrzymała przywileje szlacheckie, jej reprezentanci zyskali prawo zasiadania w sejmie, a biskupi prawosławni w senacie.Chłopi jednak widzieli w ugodzie nową próbę reformacji systemu pańszczyźnianego.Również w myśl zawartych tam postanowień miała powstać RP Trojga Narodów z Księstwem Kijowskim, jako trzecim członkiem RP .

Unia ta też się zbyt dł. nie utrzymała.

SPRAWA POLSKO-ROSYJSKA

Doszło do wznowienia wojny pol.-ros., tym razem już zwycięskiej dla Polski.W wyniku tej wojny ( 1660-67 ) Rosja i Polska zawarły rozejm w Andruszowie 30.01.1667 :

- Rosja otrzymała Smoleńsk, ziemię czernikowską i siewierską, Zadnieprze, na 2 lata (praktycznie na stałe) przypadł jej Kijów.

STOSUNKI POLSKO-SZWEDZKIE

Ofensywa ros. poważnie zaniepokoiła Szwecję, bo zagrażała...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT