Mamy na stronie: 30552 materiałów

Przebieg powstania Chmielnickiego

Szukanie jednej, kardynalnej przyczyny powstania, jakie rozpoczęło się na Ukrainie w 1648 roku, jest pozbawione sensu. Wydarzenia tak wielkie i doniosłe, które potrafiły wzruszyć potęgę Rzeczypospolitej oraz zachwiać układ polityczny w Europie Środkowej i Wschodniej, muszą być konsekwencją dużo bardziej złożonej sytuacji politycznej, gospodarczej, kulturowej, religijnej.
Pierwsza połowa XVII w. to okres kiedy Zaporożcy (Kozacy ) zamieszkujący południowo- wschodnie kresy Rzeczypospolitej, stają się stopniowo znaczącą siłą militarną, która mogła zagrozić już nie tylko posiadłościom tureckim czy tatarskim. Na to, iż siły kozackie mogły swoje kroki skierować na zachód, miały wpływ ówczesne realia. Zarówno Kościół prawosławny szukał wśród Kozaków wsparcia w walce ze zwolennikami unii, jak i chłopi osiedlający się na Ukrainie
w poszukiwaniu lepszych warunków życia widzieli w nich obrońców swoich praw. Systematycznie pogarszający się byt chłopów w innych regionach Rzeczypospolitej, pańszczyzna oraz coraz bardziej dotkliwe świadczenia w naturze powodowały, że coraz więcej osadników właśnie z Ukrainą wiązało swoje losy. Jednakże znaczna koncentracja ziem i majątku w rękach nielicznych przedstawicieli „najwyższej” szlachty, latyfundia, arenda, powodowały, że chłopstwo z którego rąk powstawały owoce gospodarczego rozkwitu nie byli jego wyników beneficjantami.
Znaczne niezadowolenie panowało również wśród...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT