Mamy na stronie: 30552 materiałów

wojnakonsekwencjejponiarosjausa

Przebieg wojny rosyjsko - japońskiej i jej konsekwencje

Równocześnie z wielostronnymi negocjacjami po stłumieniupowstania bokserów Rosja prowadziła rozmowy z rządem pekińskim. Rokowaniami rosyjsko-chińskimi żywo interesowały się inne mocarstwa, a zwłaszcza Wielka Brytania i Japonia, które obawiały się, iż Rosja może wymóc na Chinach zbyt duże przywileje. Kiedy warunki, na jakich Rosjanie byliby gotowi wycofać się z Mandżurii, stały się znane, mocarstwa zrobiły wszystko, aby Pekin je odrzucił. Gdyby zostały ono przyjęte, Mandżuria byłaby praktycznie zamknięta dla innych mocarstw poza Rosją. Rokowania zostały więc zerwane, a wojska rosyjskie pozostały na terenach Mandżurii. Rozmowy wznowiono po kilku miesiącach. Tym razem z głównym oświadczeniem wystąpiły Stany Zjednoczone, zwracając 3 lutego 1902 roku uwagę, iż uznanie monopolu rosyjskiego w Mandżurii naruszałoby zasadę otwartych drzwi. USA spodziewały się, że zaraz po Rosji podobnych praw zażądają Niemcy i Japonia.
Ostrzeżenia amerykańskie zbiegło się niemal z zawarciem 30 stycznia 1902 roku między Anglią a Japonią sojuszu wymierzonego przede wszystkim w Rosję, która zaniepokojona stała się bardziej skłonna do ustępstw. Dzięki temu 8 kwietnia 1902 roku zawarto układ między Chinami a Rosją przewidujący trzyetapowe wycofanie wojsk rosyjskich z Mandżurii do jesieni 1903 roku.
Rosja wycofała zgodnie z układem pierwszą część swoich sił zbrojnych, jednak dalsza ewakuacja spotkała się z silnym oporem dworu...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT