Mamy na stronie: 30552 materiałów

polskapaństwoprzewrotypremier

Przewroty w Polsce

W lutym 1956 roku na XX Zjeździe KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu. Został wygłoszony na posiedzeniu zamkniętym, jednak niebawem szczegóły były szeroko znane i komentowane. Miał on ogromne znaczenie dla sytuacji w PZPR. Po śmierci w marcu 1956r. w Moskwie I-ego sekretarza KC PZPR, B. Bieruta rozpoczęła się walka o władzę. W partii ścierały się dwa stronnictwa – tzw. Puławianie- byli z konieczności zwolennikami pewnych zmian w partii i sposobie rządzenia w Polsce, - i tzw. Natolińczycy- zdecydowani przeciwnicy liberalizacji i jakichkolwiek zmian, zwolennicy zachowania dominującej pozycji w państwie i starych metod rządzenia. W atmosferze walk frakcyjnych VI Plenum KC PZPR w marcu 1956r. wybrało I sekretarzem KC PZPR człowieka „środka”, E.Ochaba. Do KC weszli ludzie tej orientacji: E. Gierek i zwolennik zmian J.Albrecht. Plenum wypowiedziało się za decentralizacją gospodarki, przeciwko kolektywizacji wsi, za powstawaniem w zakładach pracy rad robotniczych. W społeczeństwie polskim wydarzenia te odebrano jako zapowiedź dalszych ustępstw i próbę „uczłowieczenia” systemu komunistycznego.
Odwilż polityczna w Polsce zataczała coraz szersze kręgi –domagano się liberalizacji, krytykowano metody rządzenia, cenzurę. Domagano się współudziału robotników w zarządzaniu zakładami przemysłowymi. Amnestia pozwoliła wyjść na wolność wielu tysiącom więźniów politycznych,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT