Mamy na stronie: 30552 materiałów

Przywileje szlachty w Polsce

SZLACHECKI FOLWARK PAŃSZCZYZNIANY
Za panowania dynastii Andegawenów umocniła się uprzywilejowana pozycja szlachty. Za rządów Jagiellonów nastąpiło dalsze polityczne i gospodarcze ugruntowanie dominacji szlachty w państwie. W 1423 r. na mocy statutu warckiego szlachta uzyskała możliwość przejmowania dochodowych i nowoczesnych gospodarstw sołtysich (rugowanie tzw. krnąbrnych sołtysów). Wojewodowie posiadali kontrolę cen. jakości i miar w miastach (tzw. taksy wojewodzińskie), co osłabiało polskie mieszczaństwo i rzemieślników. Od 1454 r., w myśl przywilejów nieszawskiego i piotrkowskiego, szlachta miała możliwość przywożenia z zagranicy towarów i dóbr bez ograniczeń. Od sejmu w Piotrkowie w 1496 r. mieszczanie i plebs mieli zakaz posiadania dóbr ziemskich na prawie rycerskim, ograniczono możliwość opuszczania wsi przez chłopów do jednego dnia w ciągu roku za zgodą pana. W 1520 r. sejmy w Toruniu i Bydgoszczy wprowadziły formalnie pańszczyznę, czyli darmową pracę chłopa na polu pana, w wysokości 1 dnia w tygodniu z łana kmiecego (szlachta przejęła wzory z zakładanych wcześniej folwarków i wprowadzania pańszczyzny w dobrach klasztornych). Niebawem wysokość pańszczyzny znacznie wzrosła. Z czasem szlachta żądała odrabiania pańszczyzny tzw. dwojgiem (podwójna ilość rąk do pracy w tym samym czasie) a nawet trojgiem. Została też potwierdzona zasadajurysdykcji (odbywania sądów) szlachty nad chłopem w dobrach prywatnych.

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: