Mamy na stronie: 30552 materiałów

robotnicysocjalizmruchrozwójpolska

Spektrum polityczne na ziemiach polskich w XIX/XX w.

RUCH ROBOTNICZY (XlX/ XX )

Socjalizm i ruch robotniczy .

Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego .

ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa Polskiego , które z jednej strony były poddane brutalnej rusyfikacji , z drugiej strony następował szybki rozwój ośrodków przemysłowych : Warszawa , Łódź , Białystok , okręg śląsko - dąbrowski , staropolskie zagłębie przemysłowe .

Rozwój przemysłu w Polsce spowodowany był 2 czynnikami ;

1. Olbrzymi rynek zbytu na terenach cesarstwa ros. , szczególnie dla przemysłu włókienniczego .

2. Względnie tania siła robocza , ze względu na to , że bardzo dużo chłopów po reformie uwłaszczeniowej znalazło się bez możliwości posiadania lub zatrudnienia na wsi , i ludzie ci przybywali do miast w poszukiwaniu pracy .

Należy zwrócić uwagę na takie elementy jak ros. administracja , wielka burżuazja przeważnie obcego pochodzenia , grono wielkich kapitalistów wywodziło się spośród Żydów lub Niemców . Polska inteligencja wywodząca się częściowo ze zubożałej szlachty , która szukała kariery przez wykształcenie . Drobnomieszczaństwo jak i kręgi mieszczańskie były podzielone ze względów narodowościowych ( szczególnie dawała się odczuć rywalizacja żydowsko - polska ) . Proletariat przemysłowy z reguły rekrutował się z...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT