Mamy na stronie: 30552 materiałów

naródrewolucjapolityka

Stosunki polityczne w latach 1901 ? 1914

V.    STOSUNKI POLITYCZNE W LATACH 1901 – 1914

Szczególnie charakterystyczną cechą omawianego okresu historycznego był z jednej strony wyraźny przełom w stosunkach społeczno-ekonomicznych, wyrażający się w ostatecznym przerośnięciu kapitalizmu wolnokonkurencyjnego – w kapitalizm monopolistyczny, z drugiej zaś strony – w narastaniu konfliktów klasowych i antagonizmów międzynarodowych. Mijała epoka względnie pokojowego rozwoju systemu kapitalistycznego w latach 1872-1900, epoka, w której nie było ani wielkich wstrząsów re¬wolucyjnych, ani wielkich wojen. Na nowym okresie historycznym wy¬cisnąć miały piętno trzy rosyjskie rewolucje: 1905 r., lutowa 1917 r., a zwłaszcza Wielka Październikowa Rewolucja Socjalistyczna. Jedno¬cześnie mnożyły się zbrojne konflikty między państwami imperialistycznymi, które determinować miała walka o nowy podział świata. Ostatecznie ukształtowały się dwa wielkie bloki militarne tych państw – trójprzymierze (Niemcy, Austro-Węgry, Włochy) i trójporozumienie (Rosja, Francja, Anglia), których polityka doprowadziła do wybuchu I wojny światowej. W rezultacie zarówno wzrost fali rewolucyjnej, której epicen¬trum obejmowało znaczną część ziem polskich (zabór rosyjski), jak i doj¬rzewający zatarg zbrojny pomiędzy państwami zaborczymi wpłynąć miały decydująco na dalszy rozwój kwestii polskiej i losów narodu polskiego.

1.    Królestwo Polskie

a.    Przesłanki wybuchu rewolucji

Symptomy narastania prądów...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: