Mamy na stronie: 30552 materiałów

rosjaprusyaustriawojnapolityka

Stosunki polityczne w Polsce w latach 1864 ? 1889

II.    STOSUNKI POLITYCZNE W POLSCE W LATACH 1864 – 1889

1.    Międzynarodowe aspekty kwestii polskiej po 1864 r.

a.    Sytuacja międzynarodowa w środkowo-wschodniej Europie

Zarówno z powszechnodziejowego, jak i czysto polskiego punktu wi¬dzenia decydujące znaczenie miał dla dalszego rozwoju stosunków mię¬dzynarodowych wzrost potęgi Prus, w wyniku trzech zwycięskich wojen z Danią (1864), Austrią (1866) i Francją (1870/71), co doprowadziło do powstania Cesarstwa Niemieckiego pod pruską hegemonią, jako najpo¬tężniejszego państwa na kontynencie europejskim. Fakt ten doprowadził w dalszych swych konsekwencjach do wzajemnego do siebie zbliżenia wszystkich państw zaniepokojonych zachwianiem równowagi politycznej w Europie na korzyść Niemiec. Leżał on u podstaw przyszłego porozu¬mienia i sojuszu francusko-angielsko-rosyjskiego, późniejszej wielkiej koalicji, której widmo poważnie zaniepokoiło twórcę Rzeszy Niemiec¬kiej – „żelaznego kanclerza” Ottona Bismarcka.
Pruskie sukcesy militarne i polityczne, rozkołysanie na ich gruncie nastrojów megalomańskich i nacjonalistycznych w społeczeństwie nie¬mieckim, powołanie do życia sprawnie działającej państwowej machiny biurokratyczno-militarnej, wszystkie te elementy stwarzały podatny grunt dla niezwykle niebezpiecznej w swych koncepcjach i metodach polityki narodowościowej wobec Polaków na terenie tego państwa.
Mniej więcej to samo da się powiedzieć o nastawieniu ówczesnych rosyjskich sfer...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: