Mamy na stronie: 30552 materiałów

politykaprzemysłwybory

Stosunki społeczno-polityczne w Polsce w okresie poprzedzającym II wojnę światową (1935 - 1939)

XIII.    STOSUNKI SPOŁECZNO-POLITYCZNE W POLSCE W OKRESIE
POPRZEDZAJĄCYM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ (1935 - 1939)

a.    Sytuacja gospodarcza w 1935 r. Wyjście z kryzysu

Rok 1935 oraz w znacznie większej mierze rok następny – 1936 stały pod znakiem poprawy koniunktury, która objęła cały szereg państw do¬tkniętych wielkim kryzysem, w tym także Polskę. Wyjście z kryzysu stanowiło nie tylko rezultat automatyzmu oddziaływania praw ekono¬micznych kapitalizmu, ale ulegało częściowo przyśpieszeniu w wyniku świadomej polityki poszczególnych państw, posługujących się w celu oży¬wienia produkcji takimi środkami, jak podatki, cła, taryfy komunika¬cyjne, kredyty, a zwłaszcza roboty publiczne i finansowanie z budżetu państwowego wielkich prac inwestycyjnych. Była to tzw. polityka na¬kręcania koniunktury, która jednak w państwach faszystowskich szła w parze z wyścigiem zbrojeń, symptomatycznych przede wszystkim dla Niemiec od 1933 r. Cechę charakterystyczną dla tej polityki wyrażał wzrost roli państwa, jako organizatora i inspiratora wielu inwestycji go¬spodarczych.
W Polsce polityka nakręcania koniunktury zapoczątkowana została – początkowo dość nieśmiało – w roku budżetowym 1934/35, na szerszą zaś skalę począwszy od 1936 r., kiedy to nastąpiła zresztą poprawa sy¬tuacji gospodarczej w skali ogólnoświatowej. Nastąpił wówczas wzrost cen artykułów rolnych – także i w Polsce, co doprowadziło do zwięk¬szenia się ogólnej dochodowości...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: