Mamy na stronie: 30552 materiałów

polskawojnahitlerluftwaffegospodarka

świat w okresie międzywojennym

Uchwalenie konstytucji marcowej: 17.03.1921r. Traktat Wersalski zawarto 28.06.1919r. Niemcy nie mogli utrzymywać w terenie Nadrenii wojska ,pozwolono im na posiadanie 100 tysięcznej armii i niewielkiej floty. Zabroniono im posiadania okrętów podwodnych ,czołgów i samolotów bojowych. Pakt Ligi Narodów przyjęto 28.04.1919r w Paryżu. Stany Zjednoczone nie weszły do tego paku. Siedzibą Ligi narodów była Genewa. Wchodziły do niej 42 państwa w tym Polska. W kwietniu 1922r na konferencji w Genui spotkali się przedstawiciele 29 państw europejskich. 16.04.1922r Niemcy i Rosja zawarły traktat w Rapallo ,który ustanawiał stosunki dyplomatyczne i wznawiał wymianę gospodarczą i współpracę wojskową między Niemcami i Rosją. W 1925r w Locarno Francja i Belgia zawarły układ z Niemcami dotyczący gwarancji wspólnych granic. We wrześniu 1925r Niemcy zostały przyjęte do Ligi Narodów. W 1924r. Stalin doszedł do władzy w Rosji. Jego dyktatorska władza miała poparcie w całym systemie organów ,instytucji i organizacji. Policja polityczna NKWD zajmowała w tym systemie pozycję nadrzędną wobec wszystkich instytucji państwowych ,organizacji społecznych i instancji partyjnych. W Rosji zaczęto budować obozy koncentracyjne , w których umieszczano przeciwników politycznych i chłopów występujących przeciwko rekwizycjom żywności. W 1922r. władzę we Włoszech przejął Benito Mussolini. Powołano milicję faszystowską. W 1926r zakazano działalności innych...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT