Mamy na stronie: 30552 materiałów

Trzy najważniejsze powstania polskie w XIX wieku

Polska w XIX wieku przeszła trzy najważniejsze powstania , a były to

? Powstanie Listopadowe
? Powstanie Krakowskie ( Rewolucja Krakowska )
? Powstanie Styczniowe

Powstanie Listopadowe

Po 1815 r. rządy Rosji , Austrii , i Prus , mimo wielu obietnic składanych Polakom , nie zapewniły „rozwoju polskiej narodowości” ( w zakresie szkolnictwa i administracji ) , coraz ostrzej zwalczały wszelkie idee liberalne , dążenia postępowe i wolnościowe . Jedynie w zaborze rosyjskim sytuacja Polaków przedstawiała się odmiennie . Utworzenie Królestwa Polskiego przez cara Aleksandra I oraz udział Polaków w administracji i szkolnictwie zdawał się umacniać , a nawet rozszerzać polskie zdobycze z poprzednich lat . Ale już po czterech latach dochodzi do coraz wyraźniejszych antagonizmów między władcą i rządem Królestwa z jednej a dominującymi pragnieniami i opiniami społeczeństwa z drugiej strony . Aleksander I i jego następca Mikołaj I ( jako władcy Królestwa Polskiego ) zapewnili dominujące wpływy w rządzie K.P swemu bratu wielkiemu księciu Konstantemu , dowodzącemu armią polską oraz Nowosilcowi , ich osobistemu przedstawicielowi w Warszawie . Tłumili wszelkie przejawy opozycji w prasie i sejmie , łamali konstytucję Królestwa , prześladowali tajne kółka młodzieży ( m. in. Panta Koina w Warszawie w 1822 r. i organizacje Filomatów w Wilnie w 1823 r. ) . W 1826 r . drogą aresztowań władze rozbiły Towarzystwo Patriotyczne (I)-( Narodowe...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT