Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wydarzenia rewolucyjne we Francji po 1791 r.

W oparciu o Konstytucję podpisaną w październiku 1791 roku zebrało się Zgromadzenie Prawodawcze (władza ustawodawcza - Legislatywa). Wtedy rozwija się ostra walka polityczna tym bardziej, że w Legislatywie zaznaczyły się duże podziały. Dużą przewagę uzyskali tzw. żyrondyści, którzy byli zwolennikami monarchii konstytucyjnej. Ugrupowanie to stanowiła zamożna burżuazja. Lewicę Legislatywy stanowili jakobini, będący zwolennikami republiki, dążący do dalszego rozwinięcia rewolucji, nadania jej bardziej radykalnego charakteru. Przywódcami ich był Maksymilian Robespierre, Jaun Marad, Danton. Przy tej walce politycznej przyspieszenie rozwoju rewolucji przyniosły czynniki zewnętrzne. Dwory europejskie planowały interwencję w rewolucję francuską, szczególnie Austria popierana przez inne państwa skoncentrowała swe wojska na granicy z Francją. W dodatku w Nadrenii zgromadzili się emigranci francuscy przeciwnicy rewolucji i liczący na pomoc obcą. Można było przewidzieć że Francja stoi w obliczu wojny. Państwo nie było do niej przygotowane, jednak żyrondyści rozwinęli aktywnie agitację wojenną, uważali, że zwycięstwo Francji w wojnie przyniesie utrwalenie dotychczasowych zdobyczy rewolucji.

W kwietniu 1792 roku Zgromadzenie Prawodawcze podjęło decyzję o wypowiedzeniu wojny Austrii. Od tego momentu Francja znalazła się w stanie wojny z Austrią popartą przez Prusy. Wybuch wojny spowodował wzrost nastrojów patriotycznych ;...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: