Mamy na stronie: 30552 materiałów

Algorytmika - wprowadzenie

ALGORYTM to przedstawienie rozwiązania zadania w sposób uporządkowany, tj. z wyszczególnieniem kolejnych czynności.
Opisanie zadania, czyli szukanie związku, jaki zachodzi między danymi a wynikami, nazywamy SPECYFIKACJĄ ZADANIA


ETAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
1) Sformułowanie zadania.
2) Określenie danych wejściowych.
3) Określenie celu, czyli wyniku.
4) Poszukiwanie metody rozwiązania, czyli algorytmu.
5) Przedstawienie algorytmu w postaci:
ˇ opisu słownego
ˇ listy kroków
ˇ schematu blokowego
ˇ jednego z języków programowania
6) Analiza poprawności rozwiązania.
7) Testowanie rozwiązania dla różnych danych - ocena efektywności przyjętej metody.


SPOSOBY ZAPISYWANIA ALGORYTMU.

ˇ ZAPIS ALGORYTMU W POSTACI CIĄGU KROKÓW polega na podaniu kolejnych wykonywanych operacji, składających się na całe rozwiązanie

ˇ ZAPIS ALGORYTMU W POSTACI GRAFICZNEJ - SCHEMATY BLOKOWE.
Schemat blokowy to graficzne przedstawienie ciągu kroków algorytmu, często stosowane jako ideowy rysunek poprzedzający tworzenie programu.
W schemacie blokowym poszczególne operacje przedstawiane są za pomocą odpowiednio połączonych skrzynek (klocków, bloków).
Sposób i kolejność działań programu określane są przez wzajemny układ
i sposób łączenia bloków ze sobą. Każde działanie (krok) ma w schemacie blokowym swoje standardowe oznaczenie.


ZASADY BUDOWY SCHEMATU BLOKOWEGO

1) Każda operacja jest umieszczona w skrzynce
2) Schemat ma tylko jedną skrzynkę "początek" i przynajmniej jedną...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT