Mamy na stronie: 30552 materiałów

BAZY DANYCH ICH RODZAJE ORAZ PODSTAWOWE OPERACJE

Użytkowane dziś bazy danych można podzielić, ze względu na sposób zarządzania nimi, na dwa rodzaje: operacyjne bazy danych i analityczne bazy danych. Bazy operacyjne znajdują zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu różnorodnych organizacji, instytucji i firm. Są wykorzystywane tam, gdzie zachodzi potrzeba gromadzenia, przechowywania i modyfikowania danych. Ten typ bazy przechowuje dane dynamiczne, czyli takie, które ulegają ciągłym zmianom i odzwierciedlają aktualny stan jakiegoś obiektu. Przykładami baz operacyjnych są bazy inwentaryzacyjne, bazy obsługi zamówień, bazy informacji o pacjentach czy bazy prenumeratorów czasopism.
Analityczne bazy danych są wykorzystywane do przechowywania danych historycznych i informacji związanych z pewnymi wydarzeniami. Kiedy dana firma lub organizacja chce przeanalizować tendencje rynkowe, uzyskać dostęp do długoterminowych danych statystycznych lub poczynić prognozy na przyszłość, sięga do analitycznej bazy danych. Dane w bazie analitycznej są statyczne, co oznacza, że bardzo rzadko (jeśli w ogóle) ulegają zmianom i zawsze odzwierciedlają stan obiektów z pewnego ustalonego momentu (nie stan obecny). Przykłady analitycznych baz danych to bazy testów chemicznych, próbek geologicznych czy danych pomiarowych .System zarządzania relacyjną bazą danych, w skrócie SZRBD, jest programem wykorzystywanym do tworzenia i modyfikowania relacyjnych baz danych. Służy rów¬nież do generowania aplikacji, z której...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT