Mamy na stronie: 30552 materiałów

systemewolucjapartierepublikapolityka

Charaktrerystyka Francji

1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PARTYJNEGO FRANCJI
Francja stanowi przykład kraju, w którym funkcjonuje klasyczny system wielopartyjny, przy czym na przestrzeni lat powojennych wskazuje on wyraźną ewolucję od postaci wielopartyjnego rozbicia do systemu dwublokowego. Tradycje partii politycznych sięgają w tym kraju w.XIX, z tym że w okresie III Republiki partie występowały głównie na terenie parlamentu, nie mając w zasadzie komórek organizacyjnych w terenie. Wyjątek stanowili pod tym względem socjaliści i komuniści.
Sytuacja zmieniła się zasadniczo w IV Republice, kiedy partie doznały znacznego wzmocnienia organizacyjnego. Wpłynęło na to szereg czynników:
a) pojawienie się na arenie politycznej nowych partii bądź umocnienie partii, które w okresie III Republiki były partiami opozycyjnymi (komuniści, a także socjaliści, którzy poza okresem rządu frontu ludowego nie brali udziału w rządzie, czy też nowe siły jak MRP),
b) doświadczenia wyniesione z ruchu oporu, które dowiodły ogromnego znaczenia czynnika organzacji w życiu politycznym,
c) sprawna struktura organizaczyjna partii komunistycznej, w wyniku której inne partie, stosując środki skutecznego przeciwstawienia się jej, zaczęły zwracac większą uwagę na sprawy dyscypliny wewnętrznej i sprawność organizacyjną.
W okresie IV Republiki wystąpiło duże rozbicie polityczne społeczeństwa, czego wyrazem było istnienie wielu partii. Szereg z nich posiadało reprezentację czego...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT