Mamy na stronie: 30552 materiałów

Programowanie w Pascalu

Instrukcja warunkowa - Instrukcję tą stosuje się wtedy, kiedy chcemy wykonać jakąś operację jeśli zostaje spełniony jakiś warunek. (2 rodzaje instrukcji: if i case)
Instrukcja iteracyjna - służą do wielokrotnego wykonania pewnęj grupy lub jednej instrukcji. W Turbo Pascal'u są następujące instrukcje iteracyjne: (instrukcja: for, repeat, while)
Instrukcja for - Powoduje ona wykonanie jakiejś operacji określoną liczbę razy. Ma ona następującą składnię:
FOR licznik:=poczatek TO koniec DO Instrukcja;
Lub FOR licznik:=koniec DOWNTO poczatek DO Instrukcja;
[Licznik] - jest to zmienna sterująca pracą. W zapisie pierwszym nadajemy jej początkową wartość [poczatek]. Następnie [Instrukcja] jest wykonywana tyle razy, aż [licznik] będzie równy [koniec]. Za każdą "pętlą" licznik zostaje zwiększony o jeden. Jeśli mamy zapis drugi to [licznik] ma początkową wartość [koniec], i [instrukcja] jest tak długo wykonywana, aż [licznik] będzie równy [poczatek]. Przy każdej pętli licznik jest zmniejszany o jeden. Instrukcje "dla" tzw. pętlę stosuje się zwykle w celu wykonania pewnej grupy instrukcji w przypadku, gdy liczba powtórzeń jest znana w danym miejscu programu.
Instrukcja repeat - Instrukcja "powtarzaj" służy do opisywania iteracji ze sprawdzeniem warunku na końcu i ma postać:
REPEAT
Instrukcja;
...
Instrukcja;
UNTIL warunek;
Instrukcję...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT