Mamy na stronie: 30552 materiałów

poleceniaprzykładypętlaechoprogram

Programy wsadowe

Programem wsadowym nazywamy sekwencję poleceń systemu operacyjnego, umieszczoną w zbiorze tekstowym i przeznaczoną do wielokrotnego wykorzystywania. Programy mogą zawierać ( oprócz pleceń wsadowych ) instrukcje tzw. języka poleceń, który jest prostym językiem programowania, zawierającym niezbędne instrukcje sterujące. Instrukcje te pozwalają formułować zdania warunkowe, skoki, pętle, itp. W programach wsadowych można stosować zmienne i można im przekazywać parametry. Zbiory dyskowe zawierające programy wsadowe, mają zawsze rozszerzenie nazwy .BAT, a uruchamia się je, podobnie jak polecenia systemowe wpisując ich nazwę i naciskając klawisz ENTER.

Polecenia:
1. CALL [d:] [sc] plik [parametry] - wywołuje z programu przetwarzania wsadowego inny program przetwarzania wsadowego ( bez przerwania pracy bieżącego programu ).
[d:] [sc] plik - lokalizacja i nazwa wywoływanego programu przetwarzania wsadowego ( z rozszerzeniem .BAT ).
2. CHOICE [/c:lista] [/n] [/s] [ /t:znak, czas] [ tekst ] - pozwala użytkownikowi na wybór opcji z programu przetwarzania wsadowego.
/c:lista - określa listę znaków używanych przez użytkownika do dokonania wyboru
/n - nakazuje nie wyświetlanie żadnych pytań
/s - nakazuje rozpoznawanie małych i wielkich liter
/t:znak, czas - program będzie oczekiwał na dokonanie wyboru przez ilość sekund, jeśli wybór nie zostanie dokonany to wybiera opcję określoną przez znak. Standardowo program czeka na dokonanie wyboru...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT