Mamy na stronie: 30552 materiałów

chłopiustrójrewolucjanarodynurt

Nurty w Wiośnie Ludów

Wiosna Ludów – narodów 1848-1849r. Wyróżniamy 3 nurty w Wiośnie Ludów: a)nurt rewolucji ustrojowej. b)nurt społeczny chłopstwa i proletariatu. c)nurt narodowy. Ruchy rewolucyjne objęły całą Europę prócz Rosji, Płw. Iberyjskiego, W. Brytanii. Przyczyny napięć we Francji i w Niemczech: a)dążenia wyzwoleńcze i zjednoczeniowe mniejszych państw europejskich( Belgii, Grecji, Włoch, Węgier i Polski). b)obrona ustalonego porządku po Kongresie Wiedeńskim przez państwa Św. Przymierza (Prusy, Austria, Rosja). c)głód i epidemie spowodowane klęskami nieurodzaju (1845-47r.) – bezpośrednia przyczyna. d)problemy bytowe robotników i chłopów (uwłaszczenie), mieszkających na wsch. od Łaby. REWOLUCJA WE FRANCJI 22-24.02.1848R.
Przyczyny wybuchu rewolucji: a)przełamanie monopolu władzy bogatej burżuazji i wprowadzenie ochrony prawnej dla robotników. b)poprawa bytu biedniejszej warstwy społeczeństwa francuskiego. Francja była pierwszym krajem, w którym wybuchła rewolucja zwana też „Wiosną Ludów”. Paryżanie wznieśli barykady, król Filip uciekł za granicę. Rząd Tymczasowy ogłosił Francję – republiką i ogłosił: a)wolność zgromadzeń i prasy b)skrócił dzień pracy do 10 godz. c) utworzył warsztaty narodowe dla robotników – likwidowane przez Komisję d)utworzył Komisję Luksemburską czuwającą nad poprawą bytu robotników e)wprowadził powszechne prawo wyborcze. POWSTANIE CZERWCOWE WE FRANCJI 23-26.06.1848R. Rząd republikański nie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT