Mamy na stronie: 30552 materiałów

Nieboska Komedia - typ dramatu

1. „NK” jako  href='sc_id=4821'>dramat romantyczny:
zerwanie z klasyczną zasadą trzech jedności(czasu - pojawia się rozbieżność czasowa między I częścią, a częścią II (10 lat); miejsca : okopy Św. Trójcy, szpital, lochy podziemne; akcji - kilka wątków)

brak zasady decorum(odpowiedniości stylu, tematu i bohatera)
fragmentaryczność tekstu (luźna struktura)
synkretyzm gatunkowy( łączenie różnych rodzajów lit: liryki, epiki, dramatu)
mieszanie scen realistycznych z wizyjnymi świadczące o przeplataniu się świata realnego z metafizycznym(głosy, Dziewica, Anioł, Orzeł)

kreacja bohatera romantycznego(różni się od Konrada i Wertera)


a) jego miłość ma szansę na przetrwanie, ponieważ zawarł małżeństwo z kobietą, którą

kochał; uwieńczenie miłości; potomek poety - Orcio
hr. Henryk walczy w obronie jednej grupy społecznej - arystokracji, której był
przywódcą; w obronie własnej idei, a nie całej Ojczyzny

popełnia samobójstwo(często przyszłość typowych boh. rom. Była nieznana lub dwuznaczna; często samobójstwo ich miało wymiar symboliczny; tu zabija się w końcowych partiach utworu)

metamorfoza (realnie umotywowana fabułą) - bohater staje na czele arystokracji

negatywne czyny bohatera, jego stosunek do rodziny, nie są umotywowane poświęceniem dla wielkiej idei (tak jak u Konrada Wallenroda)

brak konkretnego określenia czasu historycznego - daje to ogólny wymiar rozważań o ponadhistorycznej...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT