Mamy na stronie: 30552 materiałów

Charakterystyka i podział funkcji

FUNKCJA

Sposoby opisywania funkcji:

a) za pomocą grafu

b) za pomocą tabeli

c) za pomocą wykresu

d) za pomocą wzoru

e) za pomocą opisu słownego

Funkcja różnowartościowa:

Odwzorowanie f:X® Y nazywamy różnowartościowym U gdy dla każdych argumentów x1,x2Î X, jeżeli x11 x2, to f(x1)1 f(x2)

Funkcja rosnąca:

x1<x2? f(x1)<f(x2)

Funkcja malejąca:

x1<x2? f(x1)>f(x2)

Funkcja parzysta:

f: X® Y jest parzysta U dla każdego xÎ X: -xÎ X i f(-x) = f(x). Wykres jest symetryczny względem OY (np. y=xx+1).

Funkcja nieparzysta:

f: X® Y jest parzysta U dla każdego xÎ X: -xÎ X i f(-x) = -f(x). Wykres jest symetryczny względem punktu (0,0) (np. y=x3).

Funkcja okresowa:

f: X® Y jest okresowa U istnieje liczba s1 0 taka, że dla każdego xÎ X: x+sÎ X i f(x+s)=f(x) (np. funkcje trygonometryczne).

Funkcja ograniczona:

f: X® Y jest ograniczona U istnieje liczba M taka, że dla każdego xÎ X...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT