Mamy na stronie: 30552 materiałów

granicapochodnafunkcja

Granica i pochodna funkcji

GRANICA

Definicja Heinego:

Liczbę a nazywamy granicą funkcji f: A® R w punkcie x0, jeśli dla każdego ciągu (xn) argumentów funkcji f zbieżnego do x0, o wyrazach różnych od x0, odpowiadający mu ciąg (f(xn)) wartości funkcji f jest zbieżny do a.

!--[endif]--

Jeśli funkcje f i g mają w punkcie x0 granice odpowiednio a i b, to istnieją w punkcie x0 granice funkcji: f+g, f-g, fg, f/g, przy czym ta ostatnia istnieje przy b1 0 i zachodzą związki.

POCHODNA FUNKCJI

Jeśli funkcja f jest określona w przedziale (a;b), xÎ (a;b) i istnieje skończona granica

to granicę tę nazywamy pochodną funkcji f w punkcie x0 i oznaczamy symbolem f’(x0).

Wzory na pochodną:

f(x)=k f’(x)=0

f(x)=ax+b f’(x)=a

f(x)=ax2+bx+c f’(x)=2ax+b

f(x)=a/x f’(x)=-a/(x)2

f(x)=Ö x f’(x)=1/(2Ö x)

f(x)=a*g(x) f’(x)=a*g’(x)

f(x)=g(x)+k(x) f’(x)=g’(x)+k’(x)

f(x)=g(x)*k(x) f’(x)=g’(x)*k(x)+g(x)*k’(x)

f(x)=g(x)/k(x)

f’(x)=(g’(x)*k(x)-g(x)*k’(x))/(k(x))2

f(x)=xn f’(x)=n*xn-1

Jeśli funkcja f określona i różniczkowalna w przedziale...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT