Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jaka jest społeczna rola inteligencji w ujęciu S. Wyspiańskiego i S. Żeromskiego?

Literatura przełomu XIX i XX wieku zawiera kreację nowego bohatera. Jest nim inteligent, mający odegrać ważną rolę w dziele przebudowy społecznej i odrodzenia narodowego.

Właśnie inteligenci pojawili się w bronowickiej chacie, miejscu akcji Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Ich sojusz z chłopami mógł mieć ważne znaczenie dla przyszłości narodu. Zgromadzeni na weselu, uświetniający swą obecnością małżeństwo inteligenta z chłopką, zdawali się dawać wyraz czemuś więcej niż towarzyskim obowiązkom. Ta wspólna zabawa panów i chłopów mogła zapowiadać początek sojuszu dwóch systemów wartości, dwóch odrębnych dotąd stanów. To inteligencja miała pociągnąć naród do walki, do której mieli włączyć się chłopi.
Jednak już pierwsze sceny dramatu sygnalizują stosunek Wyspiańskiego do tych nadziei. Dziennikarz lekceważy chłopów, chce widzieć "wieś spokojną, wieś wesołą", neguje prawo chłopów do zajmowania się sprawami społecznym i politycznymi. W mieszkańcach wsi nie widzi ludzi zdolnych do samodzielnego myślenia, być może boi się "we wsi ruchu". Inteligencja w widzeniu Wyspiańskiego nie jest zdolna do zrozumienia wsi i jej problemów, skoro podchodzi do kwestii chłopskiej powierzchownie - zafascynowana jest kulturą, tradycją chłopską, tylko się narodowo bałamuci". Autor kwestionuje szczerość i efektowność przebierania się w "narodowy chłopski strój" jako wyraz zbratania i jedności narodowej. Uznaje to za...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT