Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Muzyka i Sztuka"

  • Jest to styl w architekturze i sztukach plastycznych panujący w Europie w okresie dojrzałego i późnego średniowiecza. Stanowi szczytowe...
  • Sztuka od czasów renesansowych do końca XIX wieku pojmowana była jako odtwarzanie rzeczywistości . Miała naśladować...
  • KOLORYZM Tendencja w malarstwie polegająca na akcentowaniu koloru w kompozycji malarskiej przy jednoczesnym osłabieniu znaczenia formy i linii....
  • Sztukę czarnych plemion afrykańskich zamiesdzkujących środkową Afrykę poznano dokładniej na początku naszego wieku. SKALNA SZTUKA AFRYKI ...
  • Claude Monet uznawany jest za najwybitniejszego impresjoniste i chyba tak jest w istocie. Zreszt1 to od tytu3u jego obrazu Impresja.Wschód...
  • Arcitektura: Kościół romański: 2 lud 4 nawy boczne 1 nawa główna, dubowant na wzór krzyza łacińskiego, nawa główna...
  • SZTUKA ODRODZENIA Architektura Budowle tej epoki były był wzorowane na budowlach antyku, odznaczały się doskonałą równowagą i harmonią...
  • Bosch Hieronymus Właściwie Jeroen Anthoniszoon van Aeken. Urodził się w ‘s Hertogenbosch (stąd pseudonim) w ok. 1450r. , gdzie zmarł w...
  • Marcel Duchamp (1887-1968) .Urodził się w Blainville , koło Rouen .Ojciec malarz był notariuszem , z jego sześciorga dzieci czworo zostało...
  • SZTUKA ROMAŃSKA Od X do XIII wieku Nazwa pochodzi z łacińskiej Rzymu – Roma i oznacza jej podporządkowanie rzymskiej władzy kościelnej....
«
1 | 2 | 3 | 4 | 5 » »»