Mamy na stronie: 30552 materiałów

Sztuka romantyzmu

Arcitektura: Kościół romański: 2 lud 4 nawy boczne 1 nawa główna, dubowant na wzór krzyza łacińskiego, nawa główna zaczyna się portalem, a konczy prezbiterim, które zakańcza absyda od wschodniej części. Wyróżniamy sklepienie krzyzowe, które tworzą dwa sklepienia koledkowe.Przez nawę główną przechodzi transept nawa poprzeczna.Nawy odzielone są od siebie kolemnami, które są połączone arkadami. Kolegiat w tumie pod łeczycą, Krypta koscioła Sw.Jana w Moglinie. Rzeźba:Wykonywana w kamieniu, drewnie lub odlewana z brązu (ludwikarstwo).Umieszczano ją na fasadach kościołów, portalach, tympanonach Przedstawiała najczęściej obrazy z iblii, miała na celu douczenia lud, który nie potrafił czytać.Przedstawiała Boga, Jezusa i Duch sw. w otoczeniu, które rzadko było zmieniane.Sylwetki ludzi lub roslin często były zdeformowane, Jezus był zawsze wyprostowany.W drewnie ukazywano dwa rodzaje postaci, jedne w spokoju i majestacie inne w dramacie przeżyć. Portal kościoła w Tumie, Tmpanon kościoła Sw,Lazarza w Autun. Malarstwo:Zdobiło przede wszystkim ściany kościołów, (freski), kodeksy Były one sposobem zapełnienia pustych miejsc w kościołach, ale także sposobem na douczenie ludu.Pojawiały się na absydach, po łukami arkad. Malowano zazwyczaj Chrystusa.Najpirw malowano kontur następnie wypełniano go darbą. Absyda w kościele św.Klemensa w Hiszpanii, Fresk w kościelewLeon Architektura:Kościół: System filarow żebrowy zapewniał...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT