Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jakie były myśli reformatorskie w twórczości I. Krasickiego?

Druga połowa XVIII wieku stanowi w dziejach Polski okres obfitujący w
wydarzenia niezwykle dramatyczne. Były to bowiem czasy wielkich przeobrażeń
gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które jednak nie
uchroniły kraju przed tragedią rozbiorów i upadkiem państwa. Tak więc w
perspektywie historycznej okres ten rysuje się jako doba wielkiego przewrotu
umysłowego, lecz jednocześnie pozostaje on w świadomości narodowej jako jeden z najsmutniejszych okresów w dziejach naszej ojczyzny, gdyż zakończony rozbiorem Rzeczypospolitej.

Jednym z przejawów myśli reformatorskiej, zmierzającej do wydźwignięcia kraju
ze stanu anarchii i zacofania kulturalnego, może być twórczość jednego z
najwybitniejszych przedstawicieli kultury literackiej polskiego oświecenia,
Ignacego Krasickiego, zwanego "księciem poetów". Był on jednym z pierwszych
organizatorów życia kulturalnego. Rozpoczął działalność literacką jako
współpracownik "Monitora". Treść jego artykułów i felietonów obejmowała
rozmaite tematy. Interesował się zarówno zagadnieniami społecznymi i moralnymi,
jak też problemami kultury i literatury. W jednym z artykułów rozważał
znaczenie sprawiedliwości w życiu publicznym, w innym uzasadniał potrzebę
powszechności handlu i rzemiosła w kraju. Potępiając pogardę, jaką szlachta
okazywała kupcom i rzemieślnikom, tłumaczył Krasicki konieczność
przezwyciężenia przestarzałych przesądów i wskazywał,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT