Mamy na stronie: 30552 materiałów

Omówienie nurtów filozoficznych oświecenia

Oświecenie nie było jednorodne pod względem filozoficznym czy światopoglądowym. W polskich warunkach wynikało to z faktu, iż w jego tworzeniu brali udział zarówno arystokraci, jak i szlachta oraz mieszczanie. W skali europejskiej w ruchu tym uczestniczyli katolicy, deiści oraz mniej liczni ateiści. Oświecenie na Zachodzie było głównie ruchem mieszczaństwa, ale za zwolenników tej epoki uchodzili także tak despotyczni władcy jak caryca Katarzyna II i król pruski Fryderyk II. Europa tego okresu pełna była wewnętrznych sprzeczności, a spory i polemiki towarzyszyły nieustannie rozwojowi nowej epoki.

Mimo to można wyodrębnić zasadnicze idee i postawy charakterystyczne dla oświecenia. Najważniejszą jest krytycyzm odnoszący się głównie do tradycyjnych instytucji politycznych i społecznych, do Kościoła i form życia religijnego, do ustaleń nauki.

Krytycyzm znalazł wsparcie w racjonalizmie, za twórcę którego uchodzi Kartezjusz (autor głośnej "Rozprawy o metodzie").Przywiązywał on szczególną uwagę do roli rozumu w poznawaniu prawdy, był zwolennikiem systematycznego ładu w dochodzeniu do prawdy. Domagał się niezależności od wiary, tradycji i przesądów. Jedynym źródłem rzetelnej wiedzy i kryterium prawdy jest ludzki rozum. Myśl tę rozwinął holenderski filozof Baruch Spinoza, utrzymujący, iż prawdą jest tylko to, co można rozumowo określić i uzasadnić. Racjonalizm stał się głównym nurtem myślowym w XVIII w. Jego...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT