Mamy na stronie: 30552 materiałów

kantfilozofoświeceniekrasickipoeta

Pojęcie Oświecenia wg. Immanuela Kanta

Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście
człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność rozumiał jako "niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem". Dlatego, dowodził, hasło oświecenia brzmi: "Sapere aude", co znaczy: "miej odwagę posługiwać się własnym rozumem". Również słowa Kartezjusza "cogito ergo sum" ("myślę więc jestem") podkreślały znaczenie i możliwości ludzkiego umysłu, uznawały rozum za najbardziej istotny i twórczy element każdego człowieka. Na podstawie tych dwóch wypowiedzi widzimy potrzebę szerzenia oświaty i wpajania w społeczeństwo przekonania o konieczności
powszechnej edukacji. Tak więc zadanie wychowania światłego, rozumnego obywatela przyjęła na siebie literatura, a nauczycielami stali się pisarze i poeci.
Najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia, nazywanym "księciem poetów", był
Ignacy Krasicki i on to właśnie podjął się realizacji powyższych postulatów -
stał się nauczycielem i wychowawcą, mentorem i mistrzem dla jemu współczesnych.
Rozpoczął działalność literacką jako współpracownik "Monitora". Treść jego
artykułów i felietonów obejmowała rozmaite tematy. Krasicki bowiem interesował
się zarówno zagadnieniami społecznymi i moralnymi, jak też problemami kultury
i literatury.

W jednym z artykułów rozważał przymioty sędziego i znaczenie sprawiedliwości w
życiu...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT