Mamy na stronie: 30552 materiałów

Rozwój publicystyki w oświeceniu

W okresie oświecenia nie znano pojęcia publicystyki, znano natomiast samo zjawisko, obecne w różnorodnych formach. Były wśród nich zarówno wielkie traktaty czy rozprawy, nawiązujące kształtem do tradycji renesansowych i ujmujące zazwyczaj poruszane problemy w sposób całościowy, jak i mowy sejmowe i okolicznościowe kazania wygłaszane z okazji ważnych wydarzeń państwowych. Były także listy, ulotki, felietony, eseje i artykuły ogłaszane w ówczesnych czasopismach. Nie istniały tu wyraźne rozgraniczenia gatunkowe, o wyborze formy decydowało przekonanie o skuteczności oddziaływania na czytelnika.

Próby reform kraju podejmowane były już w pierwszej połowie XVIII wieku. Grożące Polsce niebezpieczeństwa wyraźnie dostrzegał Stanisław Leszczyński, dwukrotnie wybrany na tron Polski i dwukrotnie zmuszony do abdykacji. W roku 1749, przebywając we Francji, Leszczyński opublikował "Głos wolny wolność ubezpieczający". Rozprawa ta, choć nie zawierała propozycji żadnych radykalnych zmian społecznych ani politycznych, stanowiła niewątpliwie pierwsze wezwanie do wprowadzenia reform. Leszczyński proponował wzmocnienie władzy administracyjnej oraz polepszenie sytuacji mieszczan i chłopów poprzez wprowadzenie oczynszowania w miejsce pańszczyzny, zniesienie prawnego przywiązania chłopa do ziemi i przyznanie chłopom prawa do odwoływania się od wyroków sądu w sporach ze szlachtą.

Inny z najwybitniejszych polskich reformatorów, Stanisław...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT