Mamy na stronie: 30552 materiałów

finansebankkredytpieniądzeodsetki

Jak postepować przy zarządzaniu ryzykiem kredytowym?

Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewypłacalności kredytobiorcy. Zagrożenie to na ogół może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia z winy kredytobiorcy lub otoczenia gospodarczego.

 


Finansowanie rozwoju dzięki kredytom jest ryzykowne. Generalnie można stwierdzić, że ryzyko kredytowe jest tym większe, im:

·         Większa jest proporcja między wysokością zadłużenia a majątkiem firmy,

·         Mniejsza jest proporcja między zyskami netto a wysokością kredytu,

·         Młodsza jest firma,

·         Dłuższy jest okres kredytowania.

Ryzyko związane z udzielaniem kredytu dzieli się na dwa rodzaje:

·         Ryzyko wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem i warunkami wykorzystania kredytu, co powoduje, że nie będzie osiągnięty planowany efekt produkcyjny i finansowy,

·         Ryzyko utraty kapitału wraz z odsetkami.

 


Przy ocenie ryzyka kredytowego bank wykorzystuje dwa niezależne od siebie kryteria:

·         Terminowość spłaty kapitału i odsetek,

·         Sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika

 

 

 


Ryzyko kredytowe wynika z kształtowania się kondycji ekonomicznej kredytobiorcy, zwanej zdolnością kredytową, oraz warunków makroekonomicznych. Podstawowym zagrożeniem jest niewywiązanie się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec  banku, dotyczących spłaty kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach. Wyróżnia się:

·         aktywne

·        ...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT