Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wszystko o instrumentach pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych

Rozliczenia pieniężne wynikają z relacji zachodzących w gospodarce między zarówno podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi. Polegają na przemieszczaniu się pieniądza w celu realizacji transakcji kupna/sprzedaży, opłat składek ubezpieczeniowych, zobowiązań podatkowych, spłat kredytów, wypłat wynagrodzeń itp.

Ustawa Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 roku definiuje je następująco:

 


„Przez bankowe rozliczenia pieniężne rozumieć należy operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta”.

 

 


Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane w obrocie krajowym za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna strona rozliczenia posiada rachunek bankowy.

 


Rozliczenia pieniężne mogą być dokonywane w formie gotówkowej  lub bezgotówkowej.

O wyborze gotówkowej lub bezgotówkowej formy rozliczeń decydują strony przeprowadzające rozliczenia.

Rozliczenia gotówkowe za pośrednictwem banków przeprowadza się:

·         Czekiem gotówkowym,


·         Wpłacając gotówkę na rachunek wierzyciela.

 

 


Jako instytucjonalne formy rozliczeń bezgotówkowych prezes NBP wprowadził w obrocie krajowym:

·         Polecenie przelewu,


·         Polecenie zapłaty,


·         Czek rozrachunkowy,


·         Karty płatnicze.

 

 


Polecenie przelewu

 


Jest najczęściej...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT