Mamy na stronie: 30552 materiałów

finansebankkapitałfunduszwłasność

Wszystko o kapitałach (funduszach) własnych banku - wielkość, struktura, znaczenie

Kapitał własny to wyrażone w pieniądzu fundusze własne podmiotu gospodarczego, będące odpowiednikiem majątku stanowiącego jego własność.

 


Jednym z podstawowych wymogów stawianych założycielom banku jest zgromadzenie kapitału, którego wielkość powinna być dostosowana do rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Minimalna kwota kapitału założycielskiego nie może wynosić mniej niż równowartość w złotych 5 mln ECU.

 


Wielkość kapitału własnego określa jego pozycję na rynku, w wielu przypadkach decyduje o wiarygodności finansowej.  Większe zasoby finansowe umożliwiają zwiększenie zaangażowania finansowego banku w operacje aktywne. Wysoki kapitał umożliwia także pokrycie ewentualnych strat bez zachwiania podstaw egzystencji banku.

W zależności od  formy prawnej banku, kapitałem własnym banku są:

·         w banku państwowym – fundusz statutowy, rezerwowy i zapasowy,

·         w banku w formie spółki akcyjnej – kapitał akcyjny oraz wszelkiego rodzaju fundusze rezerwowe i zapasowe,

·         w bankach spółdzielczych – fundusz udziałowy, zasobowy i rezerwowy

i inne fundusze zaliczone przez Prezesa NBP do funduszy własnych.

 


Niezależnie od formy własności kapitały własne banków dzieli się na cztery kategorie:

 


1.        Fundusze (kapitały) własne podstawowe – kategoria I

·         Kapitał podstawowy,

·         Kapitał zapasowy,

·         Kapitały rezerwowe,

·         Fundusz majątku...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT