Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wypracowania z działu "Przysposobienie Obronne"

  • Po sekularyzacji państwa krzyżackiego w 1525r. Zakon Kawalerów Mieczowych utracił wsparcie Prus. Możliwość eksportu drogą morską do...
  • Określenie azymutu mag. na dany przedmiot. Należy: 1.stanąć twarzą do przedmiotu; przeziernik-muszkę busoli wycelować precyzyjnie w przedmiot...
  • Łączność - dziedzina działalności ludzkiej, dotycząca przekazywania informacji, komunikowania się na odległość; Telekomunikacja - filar...
  • Terenoznawstwo – dziedzina topografii obejmująca ogół wiadomości o terenie, mapach topograficznych i sposobach orientowania się w...
  • Opatrywanie ran. 1.Zasady wykonywania opatrunków należy stale obserwować twarz poszkodowanego; -szerokość bandarza powinna być...
  • Pierwsza pomoc - jak najszybsze wyk. poszkodowanemu podst. zabiegów w razie uszkodzenia ciała, nagłego zachorowania. Cele „pp”:...
  • Metody wykrywania skażenia promieniotwórczego. metoda fotograficzna ,metoda chemiczna, metoda luminescencyjna ,metoda jonizacyjna Jednostki...
  • BROŃ JĄDROWA a. Fala uderzeniowa 50 % energii wybuchu b. Promieniowanie cieplne połączone ze światłem 35 % EW c. Skażenia terenu 10 % EW d....
  • Pomimo, że apteki są prawie na każdym kroku, a większość z nich jest świetnie zaopatrzona, pacjenci wiedzą, że w domu, samochodzie, czy na...
  • Azymut jest to kat miedzy plaszczyzna poludnika przechodzacego przez punk obserwacyjny,a plaszczyzna zawierajaca dany kierunek i przechodzaca przez...
«
1 | 2 | 3 | 4 » »»