Mamy na stronie: 30552 materiałów

Adhortacja o katechizacji w naszych czasach

ADHORTACJA APOSTOLSKA O KATECHIZACJI W NASZYCH CZASACH (CATECHESI TRADENDAE)

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW I WIERNYCH CAŁEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

 

WPROWADZENIE

I MAMY TYLKO JEDNEGO NAUCZYCIELA JEZUSA CHRYSTUSA

II DOŚWIADCZENIE TAK DAWNE, JAK KOŚCIÓŁ

III KATECHEZA W DZIAŁALNOŚCI PASTORALNEJ I MISYJNEJ KOŚCIOŁA

IV CAŁA DOBRA NOWINA CZERPANA U ŹRÓDŁA

V WSZYSCY POTRZEBUJˇ KATECHIZACJI

VI NIEKTÓRE SPOSOBY I ŚRODKI W KATECHEZIE

VII JAK KATECHIZOWAĆ?

VIII RADOŚĆ WIARY W TRUDNYM ŚWIECIE

IX KATECHIZACJA OBOWIˇZKIEM WSZYSTKICH

ZAKOŃCZENIE

Przypisy

 

Czcigodni Bracia i umiłowani Synowie pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie

 

WPROWADZENIE

 

Ostatnie polecenie Chrystusa

 

1. Dziełu katechizacji Kościół zawsze poświęcał wiele wysiłków, jako jednemu ze swych najważniejszych zadań, gdyż Zmartwychwstały Chrystus, przed powrotem do Ojca, dał Apostołom ostatnie polecenie, aby czynili uczniów ze wszystkich narodów i nauczali je zachowywać wszystko, cokolwiek im przykazał 1 . Apostołom powierzył także obowiązek i władzę głoszenia ludziom tego, co sami o Słowie Życia usłyszeli i własnymi oczyma ujrzeli, na co patrzyli i czego własnymi rękami dotykali2. Powierzył im jednocześnie zadanie i władzę autorytatywnego wyjaśniania tego, czego jako Pan ich nauczył, mianowicie swoich słów, czynów, znaków i przykazań. Dał im też Ducha Świętego, aby tę misję mogli...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT