Mamy na stronie: 30552 materiałów

350 lat Jasnej Góry

Historia Sanktuarium

W malowniczym paśmie wapiennych wzgórz, ciągnących się od Krakowa aż po Wieluń, zwanych ‘szlakiem orlich gniazd’, nad rzeką Wartą, położone jest wojewódzkie miasto Częstochowa. Przyjmuje się, że nazwa jego pochodzi od słowiańskiego imienia ‘Częstoch’, jakie nosił założyciel osady. W dokumentach z początku XIII w. Wymieniana jest jako wieś rycerska o nazwie ‘Czenstochowa’; pod koniec XIV w. Otrzymała prawa miejskie.
W zachodniej części miasta, zwanej w XIV w. Starą Częstochową, wznosi się 293 m. npm wapienne wzgórze, na którym znajduje się kompleks zabudowań sakralnych i mieszkalnych, otoczony wałami obronnymi i parkiem, zwany Jasną Górą. Po raz pierwszy określenie ‘Jasna Góra’ /Clarus Mons/ pojawia się w dokumencie z 1388 roku, wystawionym przez starostę olsztyńskiego. Nazwę ‘Jasna Góra’ nadali wzgórzu Paulini, zakonnicy z Węgier, zapożyczając ten termin od macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca, którego położenie określono: IN Claro Monte Budensi /na Jasnej Górze w Budzie/.
Wywodzący się z ruchu eremickiego Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika / oo. Paulini/ powstał w XIII w. na Węgrzech. Założyciel Zakonu – bł. Euzebiusz, kanonik ostrzyhomski- zebrał w jedną wspólnotę pustelników żyjących na terenach dzisiejszych Węgier i Jugosławii. Zasadą organizacji życia zakonnego stała się dla Paulinów reguła św. Augustyna. Za Patriarchę Zakonu obrali sobie św. Pawła z Teb, zwanego przez...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT