Mamy na stronie: 30552 materiałów

Australijski Totemizm

Totemizm jest jednym z głównych wierzeń rdzennych Australijczyków. Zakłada on istnienie pokrewieństwa między ludźmi i ich totemami (zazwyczaj różnymi gatunkami zwierząt, roślin lub mitycznymi praprzodkami. Totemizm jest także formą struktury społecznej wśró koczujących aborygeńskich plemion łowieckich żyjących we wspólnocie rodowej. U większości z nich panował prymitywny system matriarchalny, a u innych dokonywało się już przejście do pokrewieństwa
w linii ojcowskiej.
W obrębie Australii wyróżnia się pięc typów totemizmu względem układów społecznych,
z którymi związane są wierzenia i obyczaje totemiczne. Są to: totemizm klanowy (grupowy), totemizm fratrii, totemizm płci, totemowe “klasy małżeńskie” i totemizm indywidualny.
Totemizm klanowy powstał z rozpadu pierwotnych fratrii, będących najstarszymi formami organizacji totemowej. Totemizm płci i totemowe klasy małżeńskie i totemizm płci związane są
z podziałem pracy między kobiety i mężczyzn przynależących do tego samego plemienia. Natomiast totemizm indywidualny jest tworem wtórnym, który wykształcił sie stosunkowo późno. Totem indywidualny nadawany jest tylko niektórym ludziom jako uzupełnienie podstawowego klanowego totemu.
Istota totemizmu sprowadza się do idei pokrewieństwa pewnej grupy ludzkiej z określonym gatunkiem zwierzęcym lub roślinnym. Totemy są w pełni realne i materialne, nie ma w nich elementów fantastycznych ani nadprzyrodzonych. Obrzędy...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT