Mamy na stronie: 30552 materiałów

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Małżonkowie są powołani do współdziałania z Bogiem w przekazywaniu nowego życia. Małżonkowie, uczestnicząc w poczęciu Noego życia, mają to czynić z miłości. Ta miłość ma obejmować Boga, ma być skierowana ku poczynającemu się dziecku i musi obejmować współmałżonka. To jest właśnie ich misja. Poczynając nowe życie, małżonkowie muszą to czynić w sposób świadomy i dobrowolny, bo tylko takie działanie jest działaniem ludzkim. To znaczy, że rodzicielstwo ma być odpowiedzialne.
O odpowiedzialnym rodzicielstwie mówi także sam Ojciec Święty Jan Paweł II w słowach:” Jesteście wezwani w sakramencie małżeństwa, aby jako mąż i żona stawać się rodzicami: ojcem i matką. Jakaż to godność! Jakie powołanie! Jaka odpowiedzialność! Chciałbym użyć słów najwnikliwszych, aby wyrazić piękno tej godności i wielkości powołania, które staje się waszym udziałem z mocy Ducha, gdy jako wyrażacie gotowość rodzicielską i dajecie miejsce w waszym życiu nowemu człowiekowi.” W tych słowach Ojciec Święty wyraził wielką godność rodzicielstwa, do którego są powołani małżonkowie. Gdy małżonkowie okażą gotowość na wykonanie zadania, stają się wtedy ojcem i matką.
Jest kilka etapów odpowiedzialnego rodzicielstwa, ale musimy pamiętać o współpracy z Bogiem.
 Pierwszy etapem jest poczęcie nowego życia. Poczęcie nowego życia musi być decyzją zaplanowaną, a także dobrze przemyślaną. Aby poczęcie było...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT