Mamy na stronie: 30552 materiałów

Pierwszy człowiek na ziemi

Pierwszy człowiek - Adam - był koroną Bożych stworzeń. Łączył bowiem
świat ducha ze światem materii. Połączenie to jest tajemniczą syntezą,
swoistego rodzaju arcydziełem, tym bardziej, że docelowo człowiek miał
jeszcze połączyć w sobie świat trzeci - świat samego Boga. Dokona się to
w tajemnicy wcielenia. Przy stworzeniu człowieka Bóg, kształtując jego ciało, mógł się posłużyć cząstką materii nieożywionej. Autor księgi Rodzaju mówi, że Bóg "ulepił ciało z ziemi". Ale Stwórca mógł równie dobrze wziąć cząstkę materii ożywionej. Hipoteza ewolucji ciała jest do pogodzenia z Objawieniem.
Człowiek jednak nie jest tylko ciałem. Jest duszą i ciałem. Połączenie tych dwu światów jest dziełem Boga i tylko Boga. Tak dzieje się do dnia dzisiejszego w chwili poczęcia każdego człowieka. Rodzice dają materiał, czyli to, co jest potrzebne do budowy ciała, Bóg zaś za każdym razem stwarza duszę i łączy ją w chwili poczęcia z ciałem. Człowiek, mając duszę, jest osobą, a więc jest kimś, a nie czymś. I właśnie na tym polega jego wielkość. Wszystko inne w świecie materii jest czymś; galaktyka, słońce, ziemia, drzewo, słoń, wiewiórka, bakteria, którą obserwujemy pod szkiełkiem mikroskopu, to jest coś. Tylko człowiek to jest ktoś. Osoba jest zdolna do poznania siebie. Tego nie mają inne stworzenia widzialne. Człowiek jest zdolny do refleksji nad sobą. To sprawia, że on może się doskonalić i poprawiać;...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT