Mamy na stronie: 30552 materiałów

buddabuddyzmreligialaosnauka

Idee buddyzmu

jedna z wielkich religii światowych, która rozwinęła się z systemu etyczno-soteriologicznego,
stworzonego przez Buddę w V w. p.n.e. i głoszonego przezeń na obszarze północnych Indii.
Idee buddyzmu wyrosły z rodzimych pojęć i wierzeń, wspólnych religiom indyjskiego
subkontynentu. Buddyzm pierwotny, pochodzący bezpośrednio od Buddy, jest trudny do
odtworzenia z powodu braku pism samego twórcy (naukę spisywali uczniowie). W późniejszym
okresie nauka Buddy uległa znacznym przeobrażeniom pod wpływem miejscowych wierzeń
ludności, która ją przyjmowała. Kilkakrotnie zwoływane synody nie zapobiegły wyodrębnieniu
się 2 podstawowych kierunków: hinajany i mahajany, na początku n.e., oraz trzeciego, tzw.
mantrajany, ok. V w.; główny zrąb nauki pozostał jednak nie zmieniony we wszystkich
kierunkach buddyzmu do czasów współczesnych.
Kanon religijny buddyzmu.
Spisany przez członków kierunku hinajany w języku pali w I w. n.e., zachował się w Sri Lance,
a jego część w sanskrycie w Indiach; poza tym istnieje znaczna liczba dzieł religijnych,
komentarzy, legend itp., a także...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT