Mamy na stronie: 30552 materiałów

problemyeuropa

Epoka średniowiecza w Europie

FAKT - wydarzenie + myśl , która się za nim kryje.

(siła urzeczywistnienia )

W średniowieczu uważano , że istnieje jeden lud chrześcijański, którego naczelnym zadaniem jest troska o zbawienie duszy. Wszystkie niepokoje moralne , etyczne , kulturowe , materialne odczytywane w kateg. teologiach ( jak takie czy inne postępowanie ma się do mojego zbawienia ).

Podstawową formą zorganizowania społeczeństwa jest rodzina . Dla każdej rodziny ważne są środki utrzymania , warunki bytowania , perspektywa dobrej przyszłości w ramach posiadanego obrazu świata w imię wyznawanych wartości i poprzez posiadane kwalifikacje . To daje poczucie tożsamości , określa przynależność do danej jakiejś wspólnoty , jednocześnie tworzy struktury porozumienia , akceptacji i współdziałania .

Cały świat pojmowano w kategoriach teologicznych . Społeczeństwo było chrześcijańskie zarówno w swoich instytucjach , poglądach , wierzeniach , zwyczajach . Papiestwo posiadało władzę mocą autorytetu prawa bożego ( lud boży rządzi się prawem bożym ) . Xlll w. to okres absolutnej przewagi Kościoła nad państwami . Państwa były kościelne . Ludzie średniowiecza byli podzieleni na stany , z których każdy miał swoje uprawnienia i swoje powinności ( król stał na straży całości ) . Zgodnie ze swoimi uprawnieniami stan duchowny był powołany do prowadzenia wiernych do zbawienia wiekuistego , stąd miał takie uprawnienia : nauczanie prawd wiary i...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT