Mamy na stronie: 30552 materiałów

Feudalizm w Europie zachodniej

Krajami najbardziej charakterystycznymi dla feudalizmu są Anglia i Francja( II poł. IX i w X w.)

Monarchia Karola Wielkiego dawała bezpieczeństwo granic, sama zresztą koncepcja monarchii polegała na wojnie zaczepnej, gwarantowała również w jakiś sposób bezpieczeństwo wewnętrzne, poprzez władzę hrabiów, którzy w imieniu monarchy sprawowali władzę sądowniczą, administracyjną, ściągali podatki, byli również odpowiedzialni za służbę wojskową, mieszkańców ziemi, którą rządzili.

W monarchii Karola Wielkiego każdy posiadacz ziemi był zobowiązany do służby wojskowej. Jednak służba ta była bardzo kosztowna, a często rujnująca dla drobnych posiadaczy. Dlatego bardziej się opłacało oddać pod opiekę możniejszemu panu razem z posiadaną ziemią, dzięki czemu taki oddający się w opiekę już jako niewłaściciel był zwolniony z obowiązku służby wojskowej, natomiast pan brał od niego daniny i posługi dając mu ochronę.

Natomiast wśród klasy rządzącej pojawił się problem uposażenia w zamian za służbę wojskową. Nie istniała wtedy gospodarka rynkowa, zaś władza polityczna była związana z władzą gospodarczą. Żeby zobowiązać do służby wojskowej posiadacz ziemi - w tym przypadku władca (suzeren) "płacił nadaniem (ziemi) w zamian za zobowiązanie (służba wojskowa)". Czym się chrakteryzuje feudalizm:

1. decentralizacja polityczna,

2. stosunki lenne,

3.warunkowe władanie ziemią (DEFINICJA MARCA BLOCHA...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT