Mamy na stronie: 30552 materiałów

Internacjonalizm i humanizm poezji Norwida

INTERNACJONALIZM - postawa społeczno-polityczna, wyrażająca się w dą-żeniu do równouprawnienia, przyjaźni i współpracy wszystkich narodów.
Norwid był zdecydowanym przeciwnikiem romantycznego egzaltowania się oj-czyzną i absolutyzowania problematyki narodowej. Bliski był Norwidowi uni-wersalizm odwołujący się do człowieka i ludzkości. Podmiotem historii stawał się człowiek, dosłownie każdy reprezentant rodzaju ludzkiego, nie miały tu zna-czenia związki narodowe. W pewnym sensie programowy wiersz "Moja ojczy-zna" przyznawał zdecydowany priorytet ojczyźnie uniwersalnej, człowieczej, przed partykularną polską - "Naród mnie żaden nie zbawił ni stworzył / Wiecz-ność pamiętam przed wiekami / Klucz Dawidowy usta mi otworzył, / Rzym na-zwał; człekiem.". Wiersz ten jest dowodem na śmiałość i patos humanistycznego
stanowiska Norwida. Marzyła mu się także humanistyczno-chrześcijańska jed-ność Europy pod egidą Kościoła. Widział w nim odtrutkę na "panteony naro-dów" ogarniętych manią pierwszeństwa.
Idee humanizmu i internacjonalizmu zawierają wiersze Norwida poświęcone pamięci wielkich ludzi: "Bema pamięci żałobny rapsod" i "Do obywatela
Johna...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT