Mamy na stronie: 30552 materiałów

Przemijanie w Trenach Jana Kochanowskiego

Wydane w 1580 roku Treny Jana Kochanowskiego są filozoficzno-refleksyjnym poematem o kryzysie ideowym renesansowego człowieka stojącego wobec wielkiej problematyki życia i śmierci. W obliczu śmierci i cierpienia bliskich nieważne i złudne okazują się wszystkie ideały i poglądy - zarówno dogmaty religijne, jak i stoicka mądrość poddane zostają rewizji. Okazuje się, że chłód i obojętność wobec śmierci najbliższych są przciwne ludzkiej naturze. Rozpacz, bezgraniczny żal i tęsknota - to uczucia, któiym opieranie się jest bezskuteczne i nieludzkie. Łatwo było pouczać, dawać wskazówki, załecać sposoby obrony przed cierpieniem, kiedy nie było się samemu doświadczonym przez los. Śmierć dziecka staje się dla Kochanowskiego momentem rozrachunku z dotychczas wyznawanymi poglądami uczonego humanisty z dystansem spoglądającego na świat i ludzkie sprawy.

Początkowe utwory cyklu zawierają wspomnienia ukochanej córeczki. Kochanowski wywołuje obraz dziecka żywego, wesołego, wykazującego zdolności antystyczne, z wdziękiem biegającego wokół zadowolonych rodziców. Wspomina z podziwu godną dokładnością poszczególne części garderoby dziewczynki, miejsca, w których się bawiła. Następnie przechodzi do refleksji nad tym, gdzie odeszła z ziemskiego wymiaru. Poszukuje Urszulki w zaświatach różnych religii greckiej, rzymskiej, chrześcijańskiej. Podziwu godne, ale w pełni renesansowe jest to zrównanie wszystkich obszarów poza...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT